Om projektet

Har du spørgsmål eller henvendelser omkring hjemmesiden, så skriv til os på mailen: skoletjenesten@science.ku.dk

 

Tak til

Charlotte Vinther Schmidt, Postdoc i fødevaredesign og forbrugeradfærd ved Institut for Fødevarevidenskab, og Smag for Livet, for et superinspirerende og fagligt stærkt samarbejde omkring udvikling af Måltidsspillet

Marie Damsbo-Svendsen og Bat El-Menadeva fra Smag for Livet og Institut for Fødevarevidenskab, for god sparring og inspiration til aktiviteter i Grøn Velsmag-temaet.

Bjarne Strobel, Lektor i miljøkemi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, for værdifulde input og sparring omkring proteinafgrøder og miljøbelastning.

Gabriela Alandia Robles og Dorte Bodin Dresbøll,  jordbrugsforskere ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab for sparring på valg af proteinafgrøder til forsøgkittet.

Ralf Larsen og resten af marksforsøgsholdet i Taastrup for at dyrke og høste de frø som indgår i dyrk planteproteinerne.

Gartnerne i Vækthusene ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab for kyndig hjælp og bistand omkring dyrkningsprotokoller og materialer.

Poul Erik Jensen, professor i fødevareanalyse og bioteknologi ved Institut for Fødevarevidenskab for sparring omkring mikroalger og alternative fødevarekilder i fremtiden.

Sarah Krogsgaard, Projektleder, som har fået det hele til at hænge  sammen med stærk faglighed, og en kæmpe jahat!

Bernadotteskolen, Langhøjskolen og Stengård Skoles lærere og elever for god sparring omkring test af materialer.


Indhold

På denne side findes inspirationsfilm, korte artikler, interviews med forskere og forslag til undersøgelser og eksperimenter, du kan give dig i kast med. Hele temaet om klimaforandringer går på tværs af naturfagene, og det betyder at det er muligt at benytte det som inspiration til den fælles naturfagsprøve i 9. klasse.

Dette materiale har fokus på den grønne omstilling af fødevaresystemerne mod en mere bæredygtig og plantebaseret proteinproduktion til menneskeføde. Dette bliver der forsket i på tværs af fagområder i hele verden, også på Københavns Universitet. Det kan man blandt andet opleve ved Institut for Fødevarevidenskab  på Institut for Plante- og Miljøvidenskab og på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Baggrund

Som en del af indsatsen omkring Cirkus Naturligvis ved SCIENCE, Københavns Universitet, udvikles og leveres et digitalt undervisningstema hvert år i de fem år, fra 2017-2021, Novo Nordisk Fondens bevilling løber.

Målsætningen er at tage et tidsvarende og relevant tema op, og formidle det på en måde, der indbyder til fordybelse og praktisk eksperimentelt arbejde på den enkelte skole. Cirkus Naturligvis indsats ude på skolerne har en geografisk begrænsning. Det vil digitale læremidler i nogen grad kunne udvide.

Cirkus Naturligvis er et løbende program der er bygget op omkring en målrettet formidlings- og undervisningsindsats til grundskolens naturfag ude på skolerne fra SCIENCE, Københavns Universitet. Det har eksisteret siden årtusindeskiftet.

Formål og målsætning

Formålet med det digtitale materiale er at skabe opmærksomhed omkring et fagligt emne der kan benyttes af grundskolens ældste elever, som afsæt for praktiske undersøgelser og projektarbejde på tværs af naturfagene. Det kan også fungere som inspiration til et projekt, der kan benyttes til den fællesfaglige naturfagsprøve til 9. klasses afgangsprøve.

Målsætningen er at sætte den viden som de naturvidenskabelige forskere bringer frem, i spil i de undersøgelser og aktiviteter som eleverne bliver opfordret til selv at prøve kræfter med.

Målgruppe

Materialet, opgaver og forsøg er målrettet til de ældste elever i grundskolen og evt. som inspiration til grundforløb på ungdomsuddannelserne. Med den rette facilitetering kan nogle af aktiviteterne også benyttes i mellemtrinnet.

Samarbejdspartnere og finansiering

Dette materiale kunne ikke været skabt uden den værdifulde sparring og stærke bidrag, som er leveret fra forskere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Materialets tilblivelse er finansieret af midler fra Novo Nordisk Fonden og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Ideudvikling og projektledelse, har ligget hos Cirkus Naturligvis ved SCIENCE Kommunikation, Københavns Universitet.

Videoproduktion og samarbejde med Madeclear om animationsfilm har ligget hos SCIENCE Kommunikation, Københavns Universitet.